Bez kategorii

Zawiadomienie

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Wdrożenie nowatorskiej technologii autentykacji opakowań” na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie sześciokolorowej maszyny arkuszowej z dwiema wieżami lakierującymi oraz zespołem suszącym w wersji UV, po dokonaniu oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu nr 20092017TORRO33P1, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Reprograf SA, ul. Wolska

AKTUALNOŚCI

ogłoszenie o naborze ofert

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie nowatorskiej technologii autentykacji opakowań” ogłaszamy nabór ofert zgodnie z poniższą specyfikacją: 1.2 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 20092017TORRO33P1 1.1 Ogłoszenie o Zamówieniu nr 20092017TORRO33P1