UE

Nazwa beneficjenta:

Torro Sp. z o.o.

 

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowatorskiej technologii autentykacji opakowań

 

Cel projektu:

Podrabianie takich produktów, jak żywność, kosmetyki oraz lekarstwa jest powszechne w skali globalnej i stanowi realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia konsumentów. Dynamiczny rozwój gospodarczy oraz wzrost poziomu życia powodują zwiększające się zainteresowanie produktami markowymi, co jest wykorzystywane przez fałszerzy upatrujących w podrabianiu produktów możliwość generowania dużych przychodów.

 

Planowane efekty:

Wdrażana w ramach projektu technologia ma za zadanie zabezpieczenie opakowań na produkty w tym produkty spożywcze przed podrabianiem. Technologia będąca przedmiotem niniejszego projektu ma pozwolić każdemu potencjalnemu odbiorcy opakowania na proste i szybkie zweryfikowanie jego autentyczności. Dzięki temu konsumenci będą w pełni świadomie kupować produkty autentyczne tj. bezpieczne. Całkowita wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 12 198 475,80 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 966 984,00 PLN