Instrukcja CTP

PRZYJMUJEMY TYLKO PRACE ZAMKNIĘTE, JAKO KOMPOZYTOWY PLIK PDF, SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WYMOGI:

 1. Wycentrowanie dokumentu na stronie
 2. Dodane znaczniki cięcia lub/oraz trim box
 3. Wielkość spadów min. 3 mm z każdej strony
 4. W przypadku prac wielostronicowych, strony w jednym pliku, jedna po drugiej
 5. Wszystkie fonty załączone lub zamienione na krzywe
 6. Praca w CMYK, w przypadku wykrycia elementów RGB, klient jest o tym fakcie informowany
 7. W przypadku stwierdzenia dodatkowych kolorów, nie uwzględnionych w zamówieniu, klient jest proszony o zamianę na CMYK
 8. Ścieżki wykrojnika oraz maski lakieru UV, powinny być załączone w pliku kompozytowym z grafiką jako osobne kolory z opcją nadruku (overprint)
 9. Praca powinna być przygotowana w profilu ISO Coated V2 – (Fogra 39)
 10. Minimalna rozdzielczość grafiki rastrowej 300 dpi
 11. Maksymalna suma barw na papierze 320%, na podłożach niechłonnych 240%

INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BYĆ UMIESZCZONE W OPISIE PRACY:

 1. Format pracy netto
 2. Ilość stron
 3. Po którym boku praca ma być łamana
 4. Liniatura druku, w przypadku braku informacji praca zostanie wydrukowana standardowo 175 lpi
 5. Na życzenie Klienta możemy wykonać pracę rastrem staccato 20 mikronów
 6. Opis kolorów pracy, w przypadku pracy wielostronicowej o różnej kolorystyce, prosimy opisać każdą stronę
 7. Dokładny opis kolorów dodatkowych
 8. Makieta, może być czarno-biała
 9. Ścieżka dostępu do pliku