Rozwijamy biznes – dbając o środowisko

ROZWIJAJĄC NASZ BIZNES INWESTUJEMY W NOWE TECHNOLOGIE, ALE NIE ZAPOMINAMY O LUDZIACH I ŚRODOWISKU.

Staramy się wdrażać procedury zrównoważonego rozwoju, nasze działanie przyczynia się do ochrony zasobów, zmniejszenia zanieczyszczeń i dbałości o lokalne środowisko.

TECHNOLOGIA

Jako nieliczni w Europie używamy maszyn umożliwiających druk UV w technologii Waterless - bez użycia wody i szkodliwych środków zwilżających typu IPA (alkohol izopropylowy). Nasze maszyny dodatkowo wyposażone są w technologię H-UV które pozwalają zmniejszyć zużycie energii o 70 % w stosunku do maszyn tradycyjnych.

ŚRODOWISKO

W ostatnim roku udało nam się zmniejszyć ilość powstającej makulatury o 15 % i wody o 26%. Wszelkie odpady materiałowe powstające w procesie druku są segregowane a następnie odbierane i przetwarzane przez wyspecjalizowane firmy. Procesowi recyklingu poddawane są także środki chemiczne. Farby używane w naszej technologii są w większym stopniu przyjazne środowisku, niż te wykorzystywane tradycyjnie.

SPOŁECZNE INICJATYWY LOKALNE

Uczestniczymy we wspieraniu lokalnych społeczności. Od 2013 roku Firma Torro wspiera tenisistów stołowych Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki oraz szkółki tenisa stołowego dla dzieci w wieku 5-12 lat. Jesteśmy na liście firm wspierających SOS wioski dziecięce ora inne fundacje pożytku publicznego.

PRACOWNICY

Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo w pracy oraz przestrzeganie zasad BHP. W trosce o pracownika oraz w celu zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju osobistego i zawodowego, Drukarnia Torro przestrzega praw pracowniczych, jak również dokłada najwyższej staranności podczas tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. Drukarnia Torro przestrzega kodeksu etycznego oraz polityki równych szans. Dostęp do stanowisk pracy oraz szkoleń jest wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religie, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Ponadto, istotnym elementem długookresowej strategii jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.