Zawiadomienie

6 listopada 2017

Brak kategorii

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Wdrożenie nowatorskiej technologii autentykacji opakowań” na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie sześciokolorowej maszyny arkuszowej z dwiema wieżami lakierującymi oraz zespołem suszącym w wersji UV, po dokonaniu oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu nr 20092017TORRO33P1, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Reprograf SA, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.